new

Léčit a přežít
TO THE POINT

BRIDGES AND VALLEYS between
Science and Art

BOOKS


Michal Giboda (Editor):
Léčit a přežít

Tropický parazitolog Michal Giboda byl v letech 1983 a 1984 pracovníkem české nemocnice v kambodžském mĕstĕ Takeo. Zemi tĕsnĕ předtím opustili vojáci Rudých Khmérů a celá Kambodža se pomalu probírala z nĕkolikaleté noční můry polpotovského totalitního režimu, který za sebou zanechal miliony mrtvých. Kniha vychází z Gibodova deníku, který si psal bĕhem svého ročního působení. Je syrovým, velmi autentickým svĕdectvím o práci človĕku v tropických podmínkách v zemi zdevastované válkou a plné strachu, ale i nadĕjí. Popisuje jak exotickou každodennost života nemocnice a české mise, tak osudy různých lidí, s nimiž se setkal, a vůbec celé Kambodže. Knihou prochází červená nit autorovy sebereflexe toho, co s človĕkem dĕlá rok v extrémních podmínkách služby. Kniha je tak nejen unikátním příspĕvkem k poznání jihovýchodní Asie a k dĕjinám tamního českého působení, ale také inspirujícím čtením pro všechny lékaře, dobrovolníky a jiné, kteří se sami vydávají do exotických končin a netuší, s čím vším mohou být konfrontováni.


Michal Giboda worked as a tropical parasitologist at a Czech hospital in the Takeo, Cambodia, between 1983 and 1984. The Khmer Rouge had only recently fled the country and Cambodia was slowly recovering from the horror of Pol Pot’s totalitarian regime lasting many years, which had claimed the lives of millions of civilians. The book is based on Giboda’s memoires written during his year-long stay in Cambodia. It is a raw, authentic account of working in tropical conditions, in a country devastated by war and haunted by fear, but also undeterred of hope. It portrays the everyday exotic life in the hospital and the Czech mission, as well as the destinies of the variety of people that he crossed paths with, and of Cambodia as a whole. The common thread of the book is the author’s consciousness of the effects of working in extreme service conditions. The book is not only a unique contribution to discovering Southeast Asia through the eyes of a local Czech functioning in that time, but also an inspiring read for all physicians, volunteers and those that are set to venture to distant lands unbeknown of the confrontations they may encounter.


Michal Giboda (Editor):
K vĕci - To the point

RNDr. Michal Giboda, CSc. Associate Professor, původem ze Slovenska, zoolog se specializací na humánní parazitologii, absolvoval dlouhodobé výzkumné pobyty např. v Kambodži, Laosu, Kanadĕ, Portoriku a Jemenu, pracoval pro československou televizi jako publicista, je členem syndikátu novinářů české republiky a je i předsedou občanského sdružení Dialog vĕdy s umĕním. Jeho kniha K vĕci je souborem nejzajímavĕjších rozhovorů s lidmi, ať již s umĕlci, vĕdci, pedagogy či spisovateli s často svéráznou filozofií a životním postojem, které mohli čtenáři slyšet na Veřejných debatách v jihočeské metropoli, pořádaných právĕ tímto občanským sdružením. Na otázky postupnĕ odpovídali takové osobnosti, jako jsou Milan Knížák, Bořek Šípek, Karel Hvížďala, Petr Vopĕnka, Boris Cvek, Vladimír Kokolia, Cyril Höschl, Zdenĕk Lukeš, Jindřich Štreit a Robin Šóen Heřman.

V případĕ, že knihu K vĕci ve vašem knihkupectvi nenajdete, můžete si ji objednat mailem na adrese: tomassso@tiscali.cz

Michal Giboda (Editor):
MOSTY a PROPASTI mezi vĕdou a umĕním
Bridges and Valleys between Science and Art
V případĕ, že knihu Mosty a propasti ve vašem knihkupectvi nenajdete, můžete si ji objednat mailem na adrese: tomassso@tiscali.czMichal Giboda (Editor):
Dialog vĕdy s umĕním

Kniha esejí s 26 stranami barevných příloh. Vydalo občanské sdružení vĕdy s umĕním s podporou Krajského úřadu Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity.2003.

Galerie ilustracíBOOKS