PUBLIC DEBATES - 2006


VEŘEJNÉ DEBATY v roce 2006
Hosté Michala Gibody

13 December 2006 pdf
Veřejná debata s Robinem Heřmanem
c.k. SOLNICE v 19:00 hodin
Český japanolog, mnich japonské větve buddhistické školy Tendai a výkonný ředitel Česko-japonské společnosti. Snad jediný Čech, který se stal japonským mnichem. Debata nejen o životě v japonském klášteře a japonské kultuře, ale také o základních otázkách bytí a existence.

Robin Herman
The only one Czech Buddhist Monk of the Japanese Tendai School of Buddhism, and the Director of the Czech - Japanese Association in Prague.

   23 November 2006
Veřejná debata s Prof. MUDr. Pavlem Klenerem, DrSc
c.k. SOLNICE v 19:00 hodin
Kandidát Strany zelených do Senátu, bývalý ministr zdravotnictví, dlouholety prorektor Karlovy Univerzity, přednosta I. Interní kliniky 1. LF UK a ředitel Ústavu hematologie a krevní transfúze.

Public Debate with Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc
Professor Pavel Klener is serving as a chairperson of the Department of the Internal Medicine on the 1st Medical School Charles University in Prague, Director of the Institute of Hematology and Blood Transfusion in Prague, where he is involved in the research and clinical practice in hematology and oncology, particularly in anticancer chemotehrapy. He published more than 250 original papers and 13 monographs.
In addition to his medical activities he was the first post-velvet revolution Minister of Health, member of the Czech Parliament (1990-92), and vice rector for Science at the Charles University in Prague.

       19 October 2006
Veřejná debata s Michalem Vieweghem
c.k. SOLNICE v 17:00 hodin
Michala Viewegh, český spisovatel, jeden z našich nejčtenějších, nejpřekládanějších a také nejkritizovanějších současných literátů.

Public Debate with Michal Viewegh
Czech writer Michal Viewegh is one of the most popular contemporary writers and the bestselling one. He writes about romantic relationships of his contemporaries with humour, and variously successful irony and attempts at deeper meaningfulness.His books, which since late 1990es he publishes regularly every spring, sell over 50 000 copies, bringing him an upper-high-class income uparallelled among Czech writers.

       22 September 2006
Veřejná debata NOC VĚDCŮ
Předseda o.s. Dialog vědy s uměním Michal Giboda pořádá na žádost České akademie věd Veřejnou debatu na téma věda a umění v rámci programu Evropské komise "Noc vědců". Jeho hosty jsou Prof. Petr Vopěnka, matematik a filozof a Prof. Milan Knižák, ředitel Národni galerie. Debata se koná 22. 9. 2006 v 17:00 v budově Prezidia AV CR, Národni třída 3, mistnost 206.

   

21 September 2006 pdf
Veřejná debata s Jiřím Hájíčkem
Českobudějovický spisovatel který za román Selský baroko obdržel cenu Litera 2005 za prózu. Využijte možnost setkat se s významným občanem našeho města jemuž se dostalo tak vysoké pocty a na kterého jsme právem pyšni

   


12 June 2006 pdf
Veřejná debata s Ing. arch. Zdeňkem Lukešem
Renomovaný architekt a historik architektury, člen Ústřední památkové komise Ministerstva kultury, bývaly děkan Fakulty architektury na Technické universitě v Liberci. Páchají stavby rodinných domů křivdu na krajině? je třeba chránit architektonické pomníky socializmu? jak si stojí česká architektura ve světe? Na to vše se můžete ptát Zdeňka Lukeše.

   

25 May 2006 pdf
Veřejná debata s MUDr. & PhDr. Janem Poněšickým
Absolvoval Lékařskou fakultu UK v Praze a poté dálkově studoval psychologii. Spoluzakladatel Klubu angažovaných nestraníků byl za normalizace vyhozen z krajské nemocnice v Českých Budějovicích. V roce 1977 emigroval do SRN kde pracoval na několika psychoterapeutických klinikách. Přednáší na psychoanalytickém institutu v Drážďanech a Lipsku a na Pražské psychoterapeutické fakultě. V nakladatelství Triton vydal 6 knih z oboru psychiatrie, psychoanalýzy a psychosomatiky.

   

25 April 2006 pdf
Federico Díaz, Dan Bárta a kytarista Jaroslav Friedl
Federico Diaz je malíř a experimentální umělec, který ve spolupráci s týmem E-area se věnuje využití elektronických technologií k tvorbě interaktivních instalací v umění. Dan Bárta, jedna z nejvýraznějších osobností české hudební scény, J. Friedl, kytarista kapely Illustratosphére a The Swings. Debata bude doplněná projekcemi a hudbou.

           

23 March 2006 pdf
Veřejná debata s Prof. MUDr. Jaroslavem Blahošem, DrSc
Endokrinolog, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelistu Purkyně, emeritní prezident Světové lékařské asociace. 23. března 2006 v 19:00, c. k. Solnice.


20 February 2006 pdf
Veřejná debata s PhDr. Vladimírem Železným
Vladimír Železný je poslanec Evropského parlamentu, místopředseda skupiny Nezávislost/Demokracie.

       

13 February 2006 pdf
Veřejná debata s Doc. Vladimírem Kokoliou
malíř, grafik a kreslíř, vedoucí pedagog grafického ateliéru 2 na Akademii výtvarných umění v Praze, učitel tradičního čínského cvičení taiji, první držitel Ceny J. Chalupeckého a spolutvůrce knihy Jany Klusákové Rok s Kokoliou.

   

30 January 2006 pdf
Veřejná debata s Prof. Milanem Knížákem, Dr.A.
Milan Knížák je generální ředitel Národní galerie a vedoucí ateliéru intermediální tvorby na Akademii výtvarných umění v Praze.

   

16 January 2006 pdf
Veřejná debata s Janem Čulíkem
jan Čulík přednáší českou literaturu, českou politiku a média v České republice na University of Glasgow"
Jan Čulík, lecturer in Czech literature, Politics, and Media in the Czech Republic at the University of Glasgow"

   

19 December 2005 pdf
Veřejná debata s Prof. Bořkem Šípkem
INVITATION to Public Debate with Prof. Bořek Šípek

Dean of the Faculty of Architecture, Technical University, Liberec, Czech Republic.

PUBLIC DEBATES